V rámci primární prevence k nám 15. 11. 2023 zavítal pan Petr Harazin, frontman skupiny Nebe, který sdílí formou besedy svou životní zkušenost s alkoholovou závislostí, jež ho zavedla na scestí a velmi mu zkomplikovala život.

Besedy se zúčastnili žáci 7-9 ročníků a ohlas byl velmi pozitivní – besedu hodnotili jako přínosnou a obohacující. Jeho příběh o ničivé síle alkoholu byl pro ně velmi působivý a v mnohých následných vyučovacích hodinách se téma dále rozebíralo…

Prevence pro žáky může být efektivnější, když není pouze teoretická, ale když se setkávají s realitou běžného života. Alkohol, i když je klasifikován jako tvrdá droga, je bohužel snadno dostupný veřejnosti. Jeho nadměrná konzumace může mít fatální důsledky a většinou končí velmi špatně.