Tvoření v měsíci září

A takto jsme pracovali při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností – tvořili jsme sovičky, navlékali jsme jeřabiny, malovali jsme vlaštovky na drátě.

Krychle

Na začátku měsíce října jsme se začali věnovat geometrickým tělesům – vyzkoušeli jsme si proto vyrobit model krychle (ze špejlí a modelíny).

Nástup do druhé třídy

Milí rodiče a milé děti, zdravím vás po prázdninách a těším se, že se všichni v úterý 1. září setkáme ve druhé třídě. V úterý 1. září se sejdeme v naší nové třídě 2.B – ve třídě U moudré sovičky:-) Děti půjdou bez rodičů. Já budu pobíhat kolem šaten a navedu je....