Laboratorní práce z chemie byly zaměřené na oddělování jednotlivých složek ze směsi. Prakticky jsme si vyzkoušeli dvě metody: extrakci a filtraci.

V první úloze jsme izolovali beta-karoten z rostlinného zdroje (mrkve), ze kterého si naše tělo vyrábí vitamin A. Vzhledem k tomu, že je beta-karoten rozpustný v tucích, lze využít metodu extrakce (vytřepávání) s použitím oleje.

Učebna chemie
Extrakce

V druhé úloze jsme sestavili aparaturu pro filtraci. Připravenou směs tvořila voda, barevná křída a koření. Přes gázu se nám podařilo oddělit koření a část křídy. Poté jsme si procvičili skládání filtračního papíru, díky kterému jsme oddělili křídu od vody.

Filtrace přes gázu
Filtrace přes filtrační papír

Hodiny chemie

V hodinách chemie jsme si například ukázali, jak lze připravit tzv. zlatý déšť. Také jsme si vyzkoušeli určování pH látek pomocí přírodních indikátorů.

Zlatý déšť
Zjišťování hodnoty pH