Projekt Lidé na planetě Zemi

Projekt Lidé na planetě Zemi

Projekt se uskutečnil ve dnech 13. 6. 2023, kdy prezentovaly třídy 9. B a 9. C a 15. 6. 2023, kdy prezentovala třída 9. A. Žáci při přípravě projektu, jež probíhala v hodinách chemie a poté jeden celý školní vyučovací den, zpracovávali jednotlivá témata z pohledu...
Exkurze na úřad práce

Exkurze na úřad práce

Přijímací zkoušky mají deváťáci za sebou a čekají je velké změny. Opustí lavice základní školy a rozlétnou se do světa, aby ho mohli poznat takový, jakým skutečně je. Již vědí, že nic nespadne samo do klína a že za každým úspěchem se skrývá spousta dřiny. Také je čeká...
Hodina moderní chemie

Hodina moderní chemie

Dne 18.5. k nám do školy zavítali dva zástupci z VŠCHT Praha, kteří nám přijeli ukázat různé pokusy a ukázky z oblasti luminiscence. Program s názvem Luminiscence, který byl připraven pro všechny deváté ročníky, patří do projektu, jež se snaží popularizovat chemii...
Přijímací zkoušky deváťáků

Přijímací zkoušky deváťáků

Měsíc duben bývá ve znamení očekávání teplejšího počasí, ale i obdobím, kdy držíme našim žákům palce, aby pro ně přijímací zkoušky dopadly co nejlépe. V letošním roce jsme s napětím sledovali, jak deváťáci obstojí v konkurenci s jejich vrstevníky z jiných škol....