Projekt Lidé na planetě Zemi

Projekt Lidé na planetě Zemi

Projekt se uskutečnil ve dnech 13. 6. 2023, kdy prezentovaly třídy 9. B a 9. C a 15. 6. 2023, kdy prezentovala třída 9. A. Žáci při přípravě projektu, jež probíhala v hodinách chemie a poté jeden celý školní vyučovací den, zpracovávali jednotlivá témata z pohledu...
Exkurze na úřad práce

Exkurze na úřad práce

Přijímací zkoušky mají deváťáci za sebou a čekají je velké změny. Opustí lavice základní školy a rozlétnou se do světa, aby ho mohli poznat takový, jakým skutečně je. Již vědí, že nic nespadne samo do klína a že za každým úspěchem se skrývá spousta dřiny. Také je čeká...