Měsíc duben bývá ve znamení očekávání teplejšího počasí, ale i obdobím, kdy držíme našim žákům palce, aby pro ně přijímací zkoušky dopadly co nejlépe. V letošním roce jsme s napětím sledovali, jak deváťáci obstojí v konkurenci s jejich vrstevníky z jiných škol. Základní školy totiž opouštějí silné populační ročníky a dostat se na vysněnou školu tak stojí značné úsilí. Navíc sdělovací prostředky svými informacemi o nedostatku míst na středních školách v dětech i rodičích strach ještě posilovaly. Ale ono to dopadlo dobře! Přes 70 % našich žáků se dostalo na některou ze zvolených škol hned v 1. kole! Dalších 20 procent deváťáků se umístilo mezi těmi, kteří mají veliké šance být přijati na odvolání – ocitli se totiž mezi první desítkou, kteří skončili „pod čarou“. Jen malé procento žáků bude zkoušet své štěstí v druhém kole. Budeme věřit, že i na ně se usměje štěstí. Není to totiž vůbec jednoduché, často poprvé v jejich životě, být v 15 letech vystaven takovému tlaku, kdy o další životní dráze rozhodují nejen vědomosti, ale i důvěra v sebe samého. Pevně doufám, že i tyto děti budou na prázdniny odcházet s pocitem úspěšně zvládnutých zkoušek. Mají totiž podporu nejen svých třídních učitelů, vyučujících češtiny a matematiky (ti trávili první prodloužený víkend u počítačů, aby sledovali, jak se dětem dařilo, někdy byli více nervóznější než děti samotné), ostatních pedagogů, ale i Vás, rodičů. Ráda bych Vám poděkovala za spolupráci během tohoto náročného období a za to, že jste s námi i dětmi „táhli za jeden provaz“. Ať už se budou živit řemeslem, nebo získají vysokoškolský titul, jedno je jisté – ve světě se totiž neztratí!

Mgr. Lenka Hošková – výchovná poradkyně