Vycházka

Dnes 4.9. jsme se byli projít v Dražovce. Zopakovali jsme si správné chování během vycházky a v lese, procvičili si názvy stromů a pozorovali živou přírodu kolem nás. Moc jsme si to...

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, vítám vás společně s dětmi ve 4. třídě. Tento týden bude výuka končit v 11:45. Následující týden bude probíhat dle rozvrhu, který dětem rozdám. Prosím zítra 2. 9., aby si děti přinesly do školy učebnice z minulého roku na odevzdání. Zkontrolujte, zda...