Schůzky rodičů

Schůzky rodičů proběhnou dne 5. listopadu 2014 od 15.00 hodin. Od 16.00 hodin bude setkání se zástupci středních škol pro 9. ročník ve školní jídelně.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Osm let uteklo jako voda a nyní jsem v 9. třídě.

S většinou spolužáků z naší třídy jsem již 8 let, s některými o pár let méně.  Asi stojí za to, zamyslet se nad námi teď, když jsme v posledním ročníku základní školy a brzy se všichni rozejdeme. Jsme dobrá parta?  Bude se nám po sobě navzájem stýskat?  Pojďme na to!

Když začnu vzpomínat na první společné chvíle, vidím nás jako malé, nevinné a natěšené prvňáčky s aktovkami, které voněly novotou.   Další vzpomínka se týká GO kurzu, při kterém jsme se poznávali s dalšími spolužáky, kteří k nám přibyli v 6. třídě. Užili jsme si spoustu legrace. Byly to hezké chvíle a vzpomínám na ně ráda.  Ale jak to cítí ostatní?

Ty roky rychle utekly. Každý rok je na každém z nás znát. Mění se nejen vzhled, ale i chování.  Ne vždy k lepšímu.  Většina už se těší, až „vypadne ze základky“, ale já si osobně myslím, že každý z nás tu má nějakého kamaráda, po kterém se mu zasteskne.

Já osobně bych si ideální třídu představovala jinou, než jaká nyní je.  Jsme zlobivá třída, vztahy nejsou příliš dobré. Zlobí se s námi učitelé, zlobíme se i my navzájem. Čím to je? Podle mě jsou třídy na základních školách hodně různorodé. Myslím, že na střední škole se dostaneme mezi spolužáky, kteří mají více podobné zájmy a cíl.

Věřím ale, že po nějaké době budeme vzpomínat jen na ty dobré věci, které se nám na základní škole přihodily. Co nyní v 9. třídě? Je čas přemýšlet o budoucnosti. Začínáme brát život do svých rukou, volit cestu, kterou půjdeme dál.  Jak s tím naložíme?  To ukáže až čas.

Vím, že to s námi učitelé nemají lehké, asi jsme zlobivější než jiné třídy. Já jsem ale ráda, že i přes to všechno nás hodně naučili a připravili nás tak na naši další cestu.  Věřím, že tak, jako po nějaké době budeme vzpomínat na spolužáky jen v dobrém, oceníme i všechno, co pro nás učitelé udělali.

Adéla Moulisová, 9. B

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Neotevřené sportovní kroužky

Vážení,

z důvodu velmi malého zájmu o kroužek míčových her(pátek od 12.45hod) a badmintonu(čtvrtek 15.30hod) se tyto kroužky pro školní rok 2014/2015 neotevírají.

Děkujeme za pochopení

R.Šumera, M.Šimek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

VOLBY do školské rady – 5. 11. 2014 (třídní schůzky)

Vážení rodiče,

tímto Vám představuji KANDIDÁTY z nichž bude při tajné volbě dne 05.11.2004 Vámi vybrán zástupce neziskové organizace Sdružení rodičů a přátel dětí školy 1. ZŠ Hořovice (dále jen SRPDŠ) do školské rady (ta se sestává ze zvoleného zástupce zřizovatele – Města Hořovice, zvoleného zástupce z řad pedagogického sboru základních škol v Hořovicích a právě zvolených zástupců SRPDŠ)

 

1) paní Bc. Michaela Červenková, věk 37 let,  pracuje jako pracovník logistiky v jedné hořovické firmě (nyní ještě na mateřské dovolené), má v naší škole v 2. třídě syna a druhý mladší sem též výhledově nastoupí.

2) pan Ing. Tomáš Mikula, věk 38 let, pracuje jako elektroprojektant, má dceru v 5. třídě a syn bude ve školním roce 2014/2015 nastupovat do 1. třídy.

Oba kandidáty můžu jako předsedsedkyně SRPDŠ osobně doporučit a jsem přesvědčena, že jsou oba připraveni aktivně hájit zájmy rodičů žáků naší školy a hlavně našich školáků.

Za seznámení s touto výzvou za SRPDŠ děkuje

předsedkyně Gabriela Palková

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Projekt filmová škola

Ve čtvrtek 25.9.2014se žáci 3.A stali na chvíli filmaři. Zapojili se do projektu Penny Market Filmová škola. Tento projekt je určen žákům 2.-4. ročníků ZŠ . Naši třídu navštívili filmoví experti, kteří nechali děti nahlédnout do světa výroby filmu. Děti si potom samy nacvičily a sehrály scénku s postavičkami v kulisách filmového miniměstečka, vytvořily si titulky a společně s filmaři natočily krátký film, který byl sestříhán a umístěn do soutěžní galerie na stránkách www.pennymestecko.cz. Na základě hlasování veřejnosti pak bude vybrán vítězný snímek.
Děkujeme za Vaše hlasy pro 3. A – Požár na poště a Falešný pošťák.

Mgr. Marie Pěkná a žáci 3. A

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Psaní všemi deseti

V letošním roce otvíráme na naší škole kroužek Psaní všemi deseti. Je určen žákům, kteří se chtějí naučit psát efektivně a přesně na počítači. Hlavním cílem kroužku je nenásilnou formou děti učit psát na klávesnici počítače deseti prsty, aniž by sledovaly předlohu. Tuto novou dovednost žáci mohou využít například při zpracovávání ročníkových prací či vytváření vlastních seminárních prací.

Pro koho je kroužek určen?      6. ročník (5.ročník)

Kdy začínáme?                              v pondělí 6.října

Kde?                                               učebna informatiky 3.patro,   13:45 – 14:30

Kde se můžeš přihlásit?              u paní učitelky Mikulové (kabinet ve 3.patře)

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Třídní schůzky 1. ročníku

Upozorňujeme na změnu termínu konání třídních schůzek pro 1. ročník. Schůzky se konají 2. října 2014 od 15.00hod.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Elektronická ŽK

Vážení rodiče,

omlouváme se za výpadek připojení žáků 6. ročníků do EŽK dne 2. 9. 2014. Od 3. 9. dostanou nové přihlašovací údaje, které již budou fungovat.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Tato soutěž je určena dětem a mládeži z celé České republiky a probíhá ve 3 kategoriích: Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Seznamy žáků 1. ročníku pro školní rok 2014-2015

Zde jsou ke stažení seznamy.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář