Akce ,,Zelená škola“

S radostí Vám oznamujeme, že se účastníme akce Zelené školy. Naše škola soutěží o 10.000,-Kč na venkovní učebnu, kterou chceme zbudovat ve spolupráci se SRPDŠ na zahradě naší školy. Podpořte Náš projekt hlasováním na stránkách projektu.

Náš projekt je vystaven na stránkách Zelených škol a soutěží mezi ostatními. Na tomto odkazu můžete vidět všechny projekty zapojené do soutěže: http://zeleneskoly.cz/cz/zelene-akce-2015

Hlasování probíhá až do 31.3. 2015. Hlasujte a vyzývejte ostatní, ať také hlasují pro Náš společný projekt.

Děkujeme za podporu.


Hlasování je anonymní. Každý může hlasovat pouze 1x.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zápis do první třídy pro školní rok 2015/2016

Rok se s rokem sešel a na základních školách v těchto dnech opět probíhají zápisy do prvních tříd. V pátek 16. ledna proběhl zápis také na naší škole. Stejně jako v letech minulých se na jeho přípravě a průběhu podílelo nejen vedení školy, paní učitelky z prvního stupně, vychovatelky školní družiny, psycholožky, které jsou už léta součástí a velkou pomocí školy, ale také žáci z vyšších ročníků, kteří se stejně jako ostatní snaží, aby bylo pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče jejich první setkání se školou co nejpříjemnější. Všichni chtějí, aby se budoucím prvňáčkům v naší škole líbilo, aby se po absolvování zápisu nemohli už dočkat 1. září 2015, kdy je v jejich třídě budeme moci přivítat.

I letošní zápis probíhal opět pohádkovou procházkou. Na mnoha zastávkách se děti setkávaly s pohádkovými postavami a plnily úkoly, které jim pohádkové bytosti ukládaly. Teprve po zvládnutí této cesty se setkaly se svými budoucími učitelkami, které hravou formou zjišťovaly, zda jsou předškoláčci připraveni na vstup do školy. Je nutno říci, že děti byly velmi šikovné a kromě radosti v očích si odnášely plno dárků, které jim věnovala škola a také je připravili starší žáci se svými učitelkami výtvarné výchovy. Jedním z velmi šikovných chlapců byl například i Bohdánek Irhovtsiy, který se nám svěřil, že nejvíc se mu líbily tři vodnice.

Nezbývá nám, než všem zapsaným popřát, aby jim čas do září rychle ubíhal, abychom se brzy v naší škole sešli, a hlavně, aby se jim u nás líbilo. A na co se mohou noví žáci těšit? Ve škole působí kvalifikovaný pedagogický tým, škola disponuje skvělým sportovním zázemím: dvěma tělocvičnami, školním bazénem, dvěma počítačovými učebnami, výborným vybavením odborných učeben, učebnami s interaktivními tabulemi. Během školní docházky mohou děti absolvovat školu v přírodě, přírodovědný, lyžařský nebo sportovní kurz. Volný čas je možno trávit v desítce různých kroužků. Druhý stupeň pak nabízí sedm volitelných předmětů. V loňském roce byl zateplen a celkově zrekonstruován pavilon prvních tříd a družiny, další pavilony rekonstrukce v letošním roce čeká.

Náhradní termín zápisu do prvních tříd se ve škole koná 2. února 2015 od 14.00 do 16.00 hodin.

Václava Flaišmanová

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Aby zuby nebolely

V lednu přišla mezi naše děti do školní družiny 1. základní školy Hořovice paní zubařka MUDr. Jitka Karmazínová. Poutavě popsala dětem ústní dutinu, vysvětlila jim, z čeho jsou tvořeny zuby a popsala jejich části. Nejvíce času věnovala prevenci zubních kazů, volbě zubního kartáčku a výběru potravin a nápojů. Děti dobře věděly, že nejzdravější je pít čistou vodu, ve skutečnosti se tím ale mnozí neřídí. Protože si děti přinesly své zubní kartáčky, měly možnost si vyzkoušet v praxi a naučit se pod odborným dohledem správný způsob čištění chrupu. Na závěr povídání si paní doktorka připravila pro děti malou soutěž a drobné odměny. Odpoledne rychle uteklo, všem se moc líbilo. Dozvěděli jsme se spoustu nových a důležitých informací o tom, jak je důležité dobře pečovat o své zuby.

Vladimíra Ryndová, vychovatelka školní družiny

Fotky z akce zde.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Okresní kolo dějepisné olympiády

V pondělí, 19.1.2015, se v Berouně konalo okresní kolo 44. ročníku dějepisné olympiády, jehož tematické změření mělo název „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“ a týkalo se období od Sáma k Trojspolku v souvislostech. Tato soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a je jednotná po celé území České republiky. Okresního kola se zúčastnilo 23 vítězů školních kol. Nejvyššího počtu bodů v nelehkém testu dosáhl, a stal se vítězem, žák naší školy, Vít Tobiška 9. A. Tímto postupuje do krajského kola. Blahopřejeme.
I. Jonáková

Kompletní výsledky zde.

Rubriky: soutěže | Napsat komentář

Náhradní termín zápisu

Náhradní termín zápisu do 1. třídy bude 2. února 2015 od 14.00hodin do 16.00hodin.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2015/2016

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

16.1. 2015     ,
14:00 – 17:00 hodin

Pro koho?
 • pro děti narozené v období od 01. 09. 2008 do 31. 08. 2009
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
Jak na to?
   

 1. Dostavte se se svým dítětem 16.1. 2015 od 14:00 do 17:00 hodin k zápisu do 1. základní školy Hořovice, Komenského 1245, HOŘOVICE.
 2. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.
 3. Vyplníte na místě zápisu : Žádost k zápisu, Zápisní list do 1. třídy
Odklad plnění povinné školní docházky……
§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
   

 1. Rodič, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.
 2. Rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky . Vyplněný podá zpět na vedení ZŠ nejpozději do 31.5.2015.
 3. Rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2014/2015 povolen, nemusí s dítětem zápis absolvovat znovu – oznámí škole, že žák nastoupí do 1. ročníku.
Náhradní termín zápisu
Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit, nezoufejte, máme pro Vás náhradní termín.
Pouze Vás poprosíme o zaslání zprávy na skola@1zshorovice.cz, kde uvedete jméno dítěte, MŠ a kontakt na Vás.
Předškoláček , kterému bude 6 let až po 1.9. 2015……
   

 1. Může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2015/2016.
 2. Musí mít doporučení – pro děti , které dosáhnou věku 6 let do 31.12. 2015-  doporučení z PPP, pro děti, které dosáhnou věku 6 let po  31.12. 2015 –  z PPP a od pediatra.
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Školní kolo přírodovědné soutěže

Kompletní výledky zde ke stažení.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Naše družina

Školní družina při 1. základní škole Hořovice v letošním školním roce přivítala celkem 54 nových prvňáčků, kteří jsou rozděleni do dvou oddělení školní družiny. Pracují s nimi paní vychovatelky Dana Šlapáková a Vladimíra Ryndová. Celkem máme v družině zapsáno 130 dětí ve čtyřech odděleních. O starší děti se starají paní vychovatelky Štěpánka Bartošová a Stanislava Čechová.

Třídy jsou postupně vybavována novým nábytkem. K novým stolům a židlím přibyl letos ve dvou třídách nový nábytek, v jedné třídě nový koberec a na patře bylo rekonstruováno sociální zařízení. Na školní zahradě byla instalována další prolézačka.

Při školní družině pracuje šest kroužků. Děti se v nich učí ruční a výtvarné práce, základy vaření, aranžování a zdravovědy a také hrají divadlo. Používají při tom i netradiční výtvarné techniky.

Pro letošní školní rok jsme se rozhodli navázat ještě užší spolupráci a Domovem Na Výsluní v Hořovicích, který jsme navštěvovali i v minulých letech. Po celý školní rok budeme pro klienty domova připravovat různé programy a vystoupení. V září již jedna návštěva proběhla. Byla zaměřena na zábavu a stolní hry. Děti hrály se seniory pexeso, kvarteta, člověče, nezlob se, skládaly se puzzle a stavělo se Lego. Úspěch měly také hádanky a kvízy. Řada došla i na lidové písničky a při jejich zpěvu se všechny babičky a dědečkové k dětem přidali. Na staré lidi nezapomínáme a již nyní připravujeme další, tentokrát vánoční návštěvu.

Zúčastnili jsme se pietního aktu u příležitosti Dne vzniku samostatného Československého státu, kde jsme vystoupili s kulturním programem u pomníku Obětovaného v Hořovicích. Program připravila paní vychovatelka Dana Šlapáková. Krásné básně přednesly žákyně čtvrté třídy Magda Kořínková a Eliška Lhotáková. Na závěr svého vystoupení zazpívaly oblíbenou píseň T. G. Masaryka „Ach synku, synku“. K jejich zpěvu se přidali všichni přítomní.

První týden v listopadu jsme si pod vedením zkušeného lektora vyzkoušeli hru na bubny a další rytmické nástroje. Program Drum Circle je zaměřen na rytmus, uvolnění, relaxaci a schopnost práce v kolektivu. Dny plné práce a zábavy ubíhají v družině jak voda a tak už se pomalu chystáme na vánoce.

Stanislava Čechová

vedoucí vychovatelka školní družiny

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

SCHUBITRIX – matematická hra se zlomky

Sdružení rodičů zakoupilo ze sponzorského daru pana Volejníka zajímavou hru SCHUBITRIX, která našla uplatnění při procvičování zlomků v sedmém ročníku. A jak se hraje? To nám prozradila děvčata ze 7. B při hodině slohu.

Matematická hra

Na hodinu matematiky si pro nás paní učitelka Lisá připravila zábavnou hru Schubitrix, při které si žáci procvičovali zlomky. Rozdělili jsme se do skupinek po třech nebo čtyřech žácích. Když jsme hru otevřeli, spatřili jsme třicet kartiček ve tvaru trojúhelníku. Každá kartička je rozdělená na tři rovnoramenná políčka. V každém políčku je zapsáno číslo ve tvaru zlomku nebo desetinného čísla. Kartičky jsme zamíchali. Každý hráč dostal čtyři. Zbývající kartičky jsme dali stranou a hru zahajovala pouze jedna kartička. Hru mohl začít kterýkoliv hráč. Hráči k sobě připojovali ta políčka kartiček, která měla stejnou hodnotu zlomku a desetinného čísla. Vítězil ten, kdo se nejdříve zbavil všech kartiček. Zábavnou formou jsme si procvičili matematiku. Hra se všem žákům moc líbila.

Anetka Nosková, 7. B

Zábava při matematice

Při jedné hodině matematiky nám paní učitelka Lisá představila hru Schubitrix. Každý hráč dostal čtyři kartičky, ale museli jsme dávat pozor, aby se nám někdo ze spolužáků do kartiček nedíval. Ostatní karty jsme otočili čísly dolů. První hráč otočil kartičku a položil ji číslem nahoru. Hráč nejblíže prvnímu hráči hledal, jestli bude mít kartičku, která by se rovnala hodnotě zlomku otočené kartičky. Pokud měl, přiložil, pokud ne, musel si vzít kartičku novou a na řadě byl další hráč. Vyhrál ten, kdo neměl žádné kartičky. Hra se mi moc líbila.

Maruška Klírová, 7. B

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář