Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Školní kolo přírodovědné soutěže

Kompletní výledky zde ke stažení.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Naše družina

Školní družina při 1. základní škole Hořovice v letošním školním roce přivítala celkem 54 nových prvňáčků, kteří jsou rozděleni do dvou oddělení školní družiny. Pracují s nimi paní vychovatelky Dana Šlapáková a Vladimíra Ryndová. Celkem máme v družině zapsáno 130 dětí ve čtyřech odděleních. O starší děti se starají paní vychovatelky Štěpánka Bartošová a Stanislava Čechová.

Třídy jsou postupně vybavována novým nábytkem. K novým stolům a židlím přibyl letos ve dvou třídách nový nábytek, v jedné třídě nový koberec a na patře bylo rekonstruováno sociální zařízení. Na školní zahradě byla instalována další prolézačka.

Při školní družině pracuje šest kroužků. Děti se v nich učí ruční a výtvarné práce, základy vaření, aranžování a zdravovědy a také hrají divadlo. Používají při tom i netradiční výtvarné techniky.

Pro letošní školní rok jsme se rozhodli navázat ještě užší spolupráci a Domovem Na Výsluní v Hořovicích, který jsme navštěvovali i v minulých letech. Po celý školní rok budeme pro klienty domova připravovat různé programy a vystoupení. V září již jedna návštěva proběhla. Byla zaměřena na zábavu a stolní hry. Děti hrály se seniory pexeso, kvarteta, člověče, nezlob se, skládaly se puzzle a stavělo se Lego. Úspěch měly také hádanky a kvízy. Řada došla i na lidové písničky a při jejich zpěvu se všechny babičky a dědečkové k dětem přidali. Na staré lidi nezapomínáme a již nyní připravujeme další, tentokrát vánoční návštěvu.

Zúčastnili jsme se pietního aktu u příležitosti Dne vzniku samostatného Československého státu, kde jsme vystoupili s kulturním programem u pomníku Obětovaného v Hořovicích. Program připravila paní vychovatelka Dana Šlapáková. Krásné básně přednesly žákyně čtvrté třídy Magda Kořínková a Eliška Lhotáková. Na závěr svého vystoupení zazpívaly oblíbenou píseň T. G. Masaryka „Ach synku, synku“. K jejich zpěvu se přidali všichni přítomní.

První týden v listopadu jsme si pod vedením zkušeného lektora vyzkoušeli hru na bubny a další rytmické nástroje. Program Drum Circle je zaměřen na rytmus, uvolnění, relaxaci a schopnost práce v kolektivu. Dny plné práce a zábavy ubíhají v družině jak voda a tak už se pomalu chystáme na vánoce.

Stanislava Čechová

vedoucí vychovatelka školní družiny

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

SCHUBITRIX – matematická hra se zlomky

Sdružení rodičů zakoupilo ze sponzorského daru pana Volejníka zajímavou hru SCHUBITRIX, která našla uplatnění při procvičování zlomků v sedmém ročníku. A jak se hraje? To nám prozradila děvčata ze 7. B při hodině slohu.

Matematická hra

Na hodinu matematiky si pro nás paní učitelka Lisá připravila zábavnou hru Schubitrix, při které si žáci procvičovali zlomky. Rozdělili jsme se do skupinek po třech nebo čtyřech žácích. Když jsme hru otevřeli, spatřili jsme třicet kartiček ve tvaru trojúhelníku. Každá kartička je rozdělená na tři rovnoramenná políčka. V každém políčku je zapsáno číslo ve tvaru zlomku nebo desetinného čísla. Kartičky jsme zamíchali. Každý hráč dostal čtyři. Zbývající kartičky jsme dali stranou a hru zahajovala pouze jedna kartička. Hru mohl začít kterýkoliv hráč. Hráči k sobě připojovali ta políčka kartiček, která měla stejnou hodnotu zlomku a desetinného čísla. Vítězil ten, kdo se nejdříve zbavil všech kartiček. Zábavnou formou jsme si procvičili matematiku. Hra se všem žákům moc líbila.

Anetka Nosková, 7. B

Zábava při matematice

Při jedné hodině matematiky nám paní učitelka Lisá představila hru Schubitrix. Každý hráč dostal čtyři kartičky, ale museli jsme dávat pozor, aby se nám někdo ze spolužáků do kartiček nedíval. Ostatní karty jsme otočili čísly dolů. První hráč otočil kartičku a položil ji číslem nahoru. Hráč nejblíže prvnímu hráči hledal, jestli bude mít kartičku, která by se rovnala hodnotě zlomku otočené kartičky. Pokud měl, přiložil, pokud ne, musel si vzít kartičku novou a na řadě byl další hráč. Vyhrál ten, kdo neměl žádné kartičky. Hra se mi moc líbila.

Maruška Klírová, 7. B

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

E-žákovská knížka

Vážení rodiče,
v současné době pro Vás a Vaše děti zpřístupňujeme elektronickou žákovskou knížku. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Víkendová lyžařská škola

Víkendová lyžařská škola.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Schůzky rodičů

Schůzky rodičů proběhnou dne 5. listopadu 2014 od 15.00 hodin. Od 16.00 hodin bude setkání se zástupci středních škol pro 9. ročník ve školní jídelně.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Osm let uteklo jako voda a nyní jsem v 9. třídě.

S většinou spolužáků z naší třídy jsem již 8 let, s některými o pár let méně.  Asi stojí za to, zamyslet se nad námi teď, když jsme v posledním ročníku základní školy a brzy se všichni rozejdeme. Jsme dobrá parta?  Bude se nám po sobě navzájem stýskat?  Pojďme na to!

Když začnu vzpomínat na první společné chvíle, vidím nás jako malé, nevinné a natěšené prvňáčky s aktovkami, které voněly novotou.   Další vzpomínka se týká GO kurzu, při kterém jsme se poznávali s dalšími spolužáky, kteří k nám přibyli v 6. třídě. Užili jsme si spoustu legrace. Byly to hezké chvíle a vzpomínám na ně ráda.  Ale jak to cítí ostatní?

Ty roky rychle utekly. Každý rok je na každém z nás znát. Mění se nejen vzhled, ale i chování.  Ne vždy k lepšímu.  Většina už se těší, až „vypadne ze základky“, ale já si osobně myslím, že každý z nás tu má nějakého kamaráda, po kterém se mu zasteskne.

Já osobně bych si ideální třídu představovala jinou, než jaká nyní je.  Jsme zlobivá třída, vztahy nejsou příliš dobré. Zlobí se s námi učitelé, zlobíme se i my navzájem. Čím to je? Podle mě jsou třídy na základních školách hodně různorodé. Myslím, že na střední škole se dostaneme mezi spolužáky, kteří mají více podobné zájmy a cíl.

Věřím ale, že po nějaké době budeme vzpomínat jen na ty dobré věci, které se nám na základní škole přihodily. Co nyní v 9. třídě? Je čas přemýšlet o budoucnosti. Začínáme brát život do svých rukou, volit cestu, kterou půjdeme dál.  Jak s tím naložíme?  To ukáže až čas.

Vím, že to s námi učitelé nemají lehké, asi jsme zlobivější než jiné třídy. Já jsem ale ráda, že i přes to všechno nás hodně naučili a připravili nás tak na naši další cestu.  Věřím, že tak, jako po nějaké době budeme vzpomínat na spolužáky jen v dobrém, oceníme i všechno, co pro nás učitelé udělali.

Adéla Moulisová, 9. B

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Neotevřené sportovní kroužky

Vážení,

z důvodu velmi malého zájmu o kroužek míčových her(pátek od 12.45hod) a badmintonu(čtvrtek 15.30hod) se tyto kroužky pro školní rok 2014/2015 neotevírají.

Děkujeme za pochopení

R.Šumera, M.Šimek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

VOLBY do školské rady – 5. 11. 2014 (třídní schůzky)

Vážení rodiče,

tímto Vám představuji KANDIDÁTY z nichž bude při tajné volbě dne 05.11.2004 Vámi vybrán zástupce neziskové organizace Sdružení rodičů a přátel dětí školy 1. ZŠ Hořovice (dále jen SRPDŠ) do školské rady (ta se sestává ze zvoleného zástupce zřizovatele – Města Hořovice, zvoleného zástupce z řad pedagogického sboru základních škol v Hořovicích a právě zvolených zástupců SRPDŠ)

 

1) paní Bc. Michaela Červenková, věk 37 let,  pracuje jako pracovník logistiky v jedné hořovické firmě (nyní ještě na mateřské dovolené), má v naší škole v 2. třídě syna a druhý mladší sem též výhledově nastoupí.

2) pan Ing. Tomáš Mikula, věk 38 let, pracuje jako elektroprojektant, má dceru v 5. třídě a syn bude ve školním roce 2014/2015 nastupovat do 1. třídy.

Oba kandidáty můžu jako předsedsedkyně SRPDŠ osobně doporučit a jsem přesvědčena, že jsou oba připraveni aktivně hájit zájmy rodičů žáků naší školy a hlavně našich školáků.

Za seznámení s touto výzvou za SRPDŠ děkuje

předsedkyně Gabriela Palková

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář