ONLINE POKLADNA

Vážení rodiče,

prosíme Vás o registraci ke školnímu programu – online pokladně.

Klikněte na logo pokladny, zde vpravo na stránkách školy. Dle pokynů se zaregistrujte ID školy je 47515601. Nastavte účty všech svých dětí. V nastavení si můžete i propojit účet s BAKALÁŘI a JÍDELNOU.

Po úspěšné registraci žáka schválí třídní učitel a Vám na zadaný email přijde zpráva, která se musí téhož dne potvrdit.

Přihlašovací údaje si zapamatujte pro další použití. Prozatím neposílejte žádnou platbu.

Děkujeme za Vaši registraci

Podrobnější návod zde https://system.skolniprogram.cz/pdf/Skolni_program_navod_rodice.pdf

 

Školní družina u partyzánského krytu

Hned na podzim se naše školní družina vypravila na tradiční výlet do Újezdu. Přednostně je tato akce určena pro žáky z druhých a třetích ročníků, zbude-li však volné místo, rádi vždy vezmeme i další zájemce.  

Hlavním smyslem výletu je cesta k partyzánskému krytu a pomníku těch, kteří se zde za 2. světové války obětovali za naši svobodu a mír. Chceme zde seznámit děti s tehdejšími událostmi, pěstovat v nich úctu k těm, kteří za nás ve válce bojovali. Paní učitelka Dana Šlapáková zde pro děti připravila besedu, položili jsme kytičku k pomníku, uctili padlé minutou ticha.

Zamrzelo nás, kolik odpadků lidé v blízkosti pomníku a nedalekého ohniště nechávají, a protože jsme s sebou vezli i igelitové pytle a kbelíky, společně jsme pietní místo uklidili.  Dostatek času však zbyl i na zábavu. Děti nanosily dřevo, opekly si buřtíky na ohni, zahrály hry, a protože nám houbová sezóna opravdu přála, všech padesát dětí si domů mohlo přinést dostatek hub alespoň na smaženici!

Děti na výlet doprovodily paní učitelky Dana Šlapáková, Klára Šumerová a Jana Hnízdilová. Těšíme se, až v příštím roce akci opět uskutečníme.

SAM_7205SAM_7215Jana Hnízdilová

Druháci vítali občánky Hořovic

V sobotu 30. září 2017 se na zámku v Hořovicích konalo „Vítání občánků“.
Naši druháčci Daniel Langer, Lucie Hagyari, Denisa Tejčková a Stela Chramostová ve spolupráci s MŠ Větrná přivítali nové malé občánky z Hořovic pásmem básniček a písniček.
Za jejich kulturní představení děkujeme.

Zdeňka Ulčová, Marie Pěkná, Jana Ženíšková

vítání občánků

Seznamovací GO kurz

V měsíci září proběhly v rekreačním středisku obce Mrtník seznamovací „Go kurzy“ pro žáky 6. tříd. 

Cílem tohoto kurzu byla možnost seznámit se s novými učiteli a spolužáky, a to ve zcela odlišných situacích než je běžné ve škole. Na místo jsme od školy vyrazili pěšky. Cesta vedla lesem a čas jsme si krátili plněním úkolů. Hry nás tak zaměstnaly, že jsme v lese chvilku i bloudili… Jakmile jsme dorazili na místo, rozděleni na kluky a holky, jsme se ubytovali na pokojích. Náplní dalších dní byly aktivity zaměřené na rozvoj vzájemných vztahů ve třídě. Zkoušeli jsme si týmovou spolupráci a důvěru mezi sebou. Celý pobyt provázela dobrá nálada, a i přes chladnější ráz počasí jsme si nabitý program užili.

Dle mého si myslím, že se všem akce líbila, a že na ni s úsměvem budeme dlouho vzpomínat.

Jiráková Tereza, 6.B

Páťáci se vrátili z Berouna s korunami

Ve středu 27. září odjeli žáci páté třídy do Muzea Českého krasu v Berouně, kde pro ně byl připraven velmi poutavý program. Povídali si o patronu Čech a Moravy, přemyslovském knížeti, svatém Václavu. Každý žák si následně mohl zkusit zhotovit svoji svatováclavskou korunu. Zároveň si děti v muzeu připomněly, jak vypadalo středověké město, a cestou na vlakové nádraží prošly městskou branou i přes dochované zbytky městských hradeb.

Jitka Frühaufová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   

Volný den pro žáky

Dne 29. 9. 2017 bude volný den pro žáky.

Nabídka zájmových kroužků

Přehled zájmových kroužků je aktualizován na stránce zájmových kroužků. Žáci 1. stupně obdrželi přihlášky ve třídách. Platbu lze provést na číslo účtu uvedené na přihlášce nebo třídnímu učiteli v hotovosti. Cena za členství ve sportovním klubu zůstává 400,-Kč za školní rok.

Číslo účtu sportovního klubu: 407 442 329/0800

Novinky v naší škole

Letošní první den nového školního roku byl v naší škole plný novinek. V prvních třídách přivítal nový pan ředitel Mgr. Radek Šumera s novou paní zástupkyní Mgr. Kateřinou Abrhámovou 50 natěšených prvňáčků. Věříme, že se do naší školy opravdu těšili, a přejeme všem žákům, rodičům a zaměstnancům naší školy, aby byl nový školní rok úspěšný, pohodový, plný důvěry a radosti ze společných zážitků. Už brzy se můžete těšit na další novinku, kterou budou společně strávené chvíle s malými předškoláky. O této i o jiných akcích školy budeme pravidelně informovat.

Volby do školní rady

Vážení rodiče,

na podzim školního roku 2017/2018 bude třeba zvolit zástupce neziskové organizace Sdružení rodičů a přátel dětí školy 1. ZŠ Hořovice. Kdo z rodičů, ať již stávajících, či nových žáků naší školy (prvňáčků), by měl o tuto pozici, vážný zájem, nechť nahlédne pro upřesňující informace do tohoto odkazu Výzva SRPDŠ volby 2017

Za Váš zájem děkuje

předsedkyně SRPDŠ Gabriela Palková

Bruslení pro 2. a 3. ročník

Od října se uskuteční v rámci tělesné výchovy 2. a 3.ročníku kurz bruslení. Bude probíhat pravidelně ve čtvrtek dopoledne. Délka kurzu je 10 hodin, cena 20Kč za žáka za 1 hodinu. Žáci budou potřebovat brusle, přilbu a lyžařské rukavice. Podrobnější informace se dozví žáci a rodiče ročníků, kterých se kurz týká na konci září. 

bruslení