Předvánoční setkání

pozvánka

Z důvodu této akce jsme nuceni omezit provoz školní družiny. Prosíme rodiče, kteří mohou, aby si své děti vyzvedli v úterý 19.12.2017 nejpozději v 15:00hod.

Rovněž odpadá kroužek „Šikulové“ (15:00-16:30, pí. uč. Ryndová).

Děkujeme za pochopení.

Organizace předvánočního týdne 18.- 22.12. 2017

Pondělí

  • Žáci, kteří  vystupují v programu Předvánočního setkání, se shromáždí v 8:00 hod v šatnách školy a odejdou se svými vyučujícími na zkoušku vystoupení (1.-4. vyučovací hodina), od 5. vyučovací hodiny pokračuje výuka dle rozvrhu.
  • Ostatní žáci mají výuku dle rozvrhu.

Úterý

  • Žáci, kteří v programu vystupují, se shromáždí v 7:45 hod v šatnách školy a odejdou se svými vyučujícími na vystoupení pro žáky školy (1.-4. vyučovací hodina), od 5. vyučovací hodiny pokračuje výuka dle rozvrhu. Na odpolední představení pro veřejnost mohou přijít rovnou do Společenského domu nejpozději do 15:45 hod. nebo odejít ze školy v 15:30 s pedagogickým doprovodem. Prosíme rodiče dětí prvního stupně, aby napsali dětem na lísteček, kterou variantu příchodu zvolí. Po skončení představení děti odchází od Společenského domu nebo si je rodiče zde vyzvednou.
  • Ostatní žáci 1.-5. tříd mají první a druhou hodinu výuku, 3.-4. hodinu představení
  • Ostatní žáci 6.-9. tříd mají první a druhou hodinu představení (čekají v 8:00hod v šatně), od 3.hodiny výuku

Středa – dle rozvrhu

Čtvrtek

  • 5.-9. ročníky projekt „Filmový den“, vyučování končí ve 12.35 hod
  • 1.-4. ročník výuka, vyučování končí v 11:40

Pátek

  • 1.– 3. ročník dle pokynů třídních učitelek
  • 4.- 6. ročník první a druhou hodinu „Vánoční bruslení“ (žáci se shromáždí se v 8:00 v šatnách), 3.-4. hod. třídnické hodiny
  • 7.- 9. ročník první a druhou hodinu třídnická, 3.-4. hod. „Vánoční bruslení“

Žáci naší školy se připojili k celosvětové akci Hodina kódu

V hodinách informatiky jsme se učili základům programování pomocí Ozobota, interaktivního minirobůtka. Pod vedením paní učitelky jsme si vyzkoušeli, co takový robot umí. Ve dvojicích jsme programovali pohyb Ozobota. Pomocí barevných fixů jsme na papír kreslili dráhy plné křižovatek, zatáček, a hlavně příkazů – ozokódů – povelů (např. zpomalit, zrychlit, otočit se, zablikat aj.). Programování bylo velice zábavné a všichni jsme ho hravě zvládli.

Žáci pátého a šestého ročníku, Mgr. Ilona Mikulová

20171208_132000

RODAS? To je česká svíčkárna, mýdlárna a kosmetika

V čase adventním jsme měli možnost vyzkoušet si, jak se pracuje v dílničkách české firmy Rodas v Písku. V mrazivém ránu ve čtvrtek  7.prosince jsme přes nejstarší kamenný most v Čechách došli na Velké náměstí do místní sladovny, kde na nás čekal více jak dvouhodinový program plný vyrábění, tvoření a nápadů. S obrovským nadšením jsme se pustili do vyrábění svíček, mýdel, zápichů. Každý si odvezl své originální výrobky.

S předvánoční náladou a za zvuků koled hrajících každou celou hodinu na místní věži jsme odjížděli domů. 

Šťastné a veselé!  Mgr. Jitka Frühaufová s 5.A 

Rodas

Beseda o Velké válce

V pátek 1. prosince přijel mezi žáky 5.tříd naší školy pan Miloslav Viktora z Army muzea ve Zdicích. V dobové uniformě velmi zajímavě a poutavě s postavou dobrého vojáka Švejka vyprávěl o 1.světové válce. Poté si žáci s velkým nadšením prohlédli a vyzkoušeli výzbroj vojáků za války. 

Děkujeme panu Viktorovi za velmi pěkné povídání a zážitky, které jsme si z besedy odnesli. 

army

Mgr. Jitka Frühaufová 

Zábavné odpoledne pro předškoláky

Ve středu 22. listopadu si mohli budoucí školáci i se svými rodiči a sourozenci prohlédnout v rámci zábavného odpoledne pro předškoláky celou naši školu. Hned u vchodu je přivítali na palubu současní žáci – a plavba mohla začít! Ve školní družině si budoucí prvňáčci vyrobili pirátskou masku a rázem se z nich stali piráti, kteří se vydali hledat poklad. První zastávkou byl ostrov – přírodní učebna naší školy, a pak pokračovali dál. V plaveckém bazénu pozorovali delfíny, v tělocvičně si zacvičili s mořskými živočichy. Cesta pokračovala za výrobou pirátského kanónu nebo lodičky. Poté co děti získaly všechny části mapy a především perníkový klíč, který pro ně napekli starší žáci, našly skutečný pirátský poklad. Malí piráti si ze školy s úsměvem na tváři kromě mnoha dárků odnášeli spoustu zážitků. Další setkání s budoucími školáčky se uskuteční ve středu 14. února 2018.

Akce se líbila nejen malým návštěvníkům, ale také učitelům a učitelkám naší školy, členům školního parlamentu. Všichni si užili krásné odpoledne a my se v naší škole už teď těšíme na další.

IMG_20171122_145153_BURST1IMG_20171122_155511_BURST1IMG_20171122_155343_BURST1

Jitka Frühaufová, Vendula Flaišmanová

ONLINE POKLADNA

Vážení rodiče,

Zde naleznete podrobný návod pro práci s Online pokladnou

Školní program slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, sportovní či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně). Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.

Na třídních schůzkách byla dohodnuta výše zálohy. Žádáme rodiče o provedení úhrady na podúčet školy.

 ID Školy je 47515601

Beseda v Knihovně Ivana Slavíka v Hořovicích

Šestý ročník – třídy A, B a C prožily příjemné dopoledne v hořovické knihovně. Knihovnice paní Stelšovská připravila pro děti báječné aktivity, díky kterým se naučily nejprve v knihovně orientovat. Pak děti zjišťovaly zajímavé informace o knížkách a povídaly si o nich. Děkujeme paní Stelšovské za milé dopoledne v knihovně. Jak si děti exkurzi užily? Tady jsou slova jedné z nich: 

Třída 6. B se vydala na exkurzi do knihovny. Přivítala nás milá paní knihovnice, která pro nás měla přichystané úkoly. Rozdělili jsme se do skupin a pracovali podle instrukcí na pracovním listu. Řešením byl název knihy, kterou jsme museli v knihovně vyhledat. Naše skupina našla knihu Světoví Češi. Byla o nejvýznamnějších Češích, kteří se něčím proslavili. Poté jsme si o knížkách povídali. Exkurze se mi moc líbila.  Kristýnka Babická – 6. B

IMG_3115

Školkohraní

Ve středu 1. listopadu si děti z mateřské školy užily den ve školce i s rodiči. Bylo pro ně velmi pěkně připraveno zábavné odpoledne, kdy si vyzkoušely řadu činností u jednotlivých stánků v rámci podzimního školkohraní. Na předškoláky čekal stánek Nanečisto do školy, kde se mohli ve svém „školkovém“ prostředí ujistit, jak zvládnou být školákem, a rodičům byly podány informace na téma školní zralost a připravenost. 

Ve středu 22. listopadu a 14. února se budeme těšit na předškoláky u nás ve škole na 1.ZŠ Hořovice, kde si „školkohraním“ prohlédnou naši školu. 

Přijďte se podívat! 

školkohraní

Halloween v naší škole

Poslední říjen byl v naší škole ve znamení Halloweenu – konal se den v maskách. A jak jsme Halloween oslavili? Školní parlament připravil pro své spolužáky soutěž o nejlepší masku. Všichni, kdo chtěli, mohli přijít v přestrojení. Do akce se zapojilo mnoho žáků ve všech ročnících a také jejich učitelé. První vyučovací hodinu se společně vyfotili a v každé třídě vybraly děti nejlepší masku. Ta pak postupovala do kola školního a o velké přestávce pan ředitel s paní zástupkyní vybrali nejlepší masku z celé školy. Odměnou byl diplom a halloweenské muffiny, které den předtím děti z parlamentu napekly. Celý den jsme si hezky užili. Děti ocenily především zapojení svých učitelů, z některých šel opravdový strach – naštěstí Halloween skončil, a tak se už bát nemusí. Nezbývá, než se těšit na další ročník nebo další akci školního parlamentu.

IMG_7162