Nabídka zaměstnání

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 přijme od školního roku 2014/2015

učitelku – učitele  TĚLESNÉ VÝCHOVY

požadujeme: VŠ vzdělání pedagogického zaměření (možno i studující)

nabízíme: nadstandartní vybavení pro TV – 2 tělocvičny, školní bazén, venkovní sportovní areál

Informace osobně na uvedené adrese nebona tel.č. 311 513 089, 311 513 092 nebo e-mail: skola@1zshorovice.cz

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

První třídy pro školní rok 2014/2015

Zápis do prvních tříd se uskutečnil v pátek 17. 1. 2014 od 14.00 do 17.00 hodin
v budově 1. základní školy. Proběhl jako „Pohádková cesta do školy.“ Budoucí prvňáčci plnili na dvanácti stanovištích úkoly u pohádkových postav, které vytvořili žáci a žákyně
5. až 9. tříd. Úkoly byly stanoveny tak, aby se zjistila připravenost na školní docházku. Za splněné úkoly dostávali budoucí prvňáčci razítka.

Ve třídě potom s nimi pracovaly učitelky 1. stupně. Po splnění zápisových úkolů dostal každý budoucí prvňáček doklad o tom, že byl přijat do školy a malý dárek.

Celkově se zapsalo 63 žáků. Ve školním roce 2014 -2015 se tak budou pravděpodobně otevírat tři první třídy s počtem žáků do 22 na jednu třídu.

Foto z akce zde.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Akce školní družiny

Při každodenní práci v naší školní družině při 1. základní škole Hořovice čas letí jako voda. Kromě pravidelné a spontánní činnosti využíváme také jako jednu z forem vzdělávání příležitostné akce, které zahrnujeme do celoročního plánu práce. O některé z nich se s vámi chceme podělit.

V září v rámci obrany a ochrany vlasti přišel mezi děti praporčík v záloze Ivan Navrátil. Za svou vojenskou službu prošel mnoho posádek, pracoval např. jako velitel roty automatických pátračů TAMARA, jako náčelník výcvikového zařízení, velitel pěchotní střelnice apod. Vyprávěl dětem o práci v armádě, co všechno musí voják znát a umět. Děti už ví, že voják neběhá jen s puškou a střílí, ale také pomáhá při mimořádných událostech, jako jsou povodně, zemětřesení, různé kalamity apod. Přinesl s sebou zajímavé věci z výzbroje a výstroje a povídal nám také o práci vojáků v zahraničních misích NATO.

V den státního svátku 28. října jsme se zúčastnili slavnostního aktu k 95. výročí vzniku republiky u pomníku Obětovaného. Dvě žákyně školy Alenka Palásková a Adélka Kanková přednášely národní básně od J. Čarka a K.V. Raise. Vybrala a nastudovala je s nimi paní vychovatelka Šlapáková.

V říjnu nás navštívila paní nadpraporčík Marcela Pučelíková z policie Beroun, která s námi pravidelně spolupracuje. Tentokrát si připravila pro děti hru Chyť zloděje. Podle připravených stop a indicií si děti zahrály na detektivy a řešily přepadení pošty. V roli detektivů se osvědčily a případ zdárně vyřešily.

V listopadu si děti vyzkoušely práci herců. Pod vedením herce Oty Tesaře /např. Ordinace v Růžové zahradě/ prošly hereckým castingem a ti nejlepší sehrály pohádku O Červené Karkulce.

V prosinci nás čekal DRUM CIRCLE. Je to forma skupinového bubnování, která vytváří společný prožitek, stmeluje kolektiv a rozvíjí u dětí improvizační schopnosti. Děti si prohlédly spoustu bicích hudebních nástrojů a měly možnost si na ně zahrát. Pod vedením zkušeného lektora pana Petra Šušora vytvořily velké hudební těleso a školou znělo úžasné rytmické bubnování.

Nezapomínáme ani na sport a pohybové aktivity. Zapojili jsme se do plnění Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Patronát nad touto akcí má řada známých sportovců, např. desetibojaři Roman Šebrle a Robert Změlík.

Kulturně dramatický kroužek nacvičil a před Vánocemi sehrál dětem v družině pět krátkých, ale zato krásných pohádek. Červenou Karkulku, Perníkovou chaloupku, O Budulínkovi, O Smolíčkovi a O Palečkovi. Děti si samy připravily masky a kostýmy, na ozdobení chaloupky perníky pracovala celá družina.

Snažili jsme se Vám, čtenářům, částečně přiblížit práci v naší družině, kde se určitě nikdo nenudí. I v nadcházejícím pololetí se těšíme na další pěkné akce a nové zážitky.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Žáci sedmých ročníků se zapojili do projektu UNICEF – Dárky pro život

Nákupem takového dárku lze udělat radost sobě i dítěti, kterému dárek vrátí sílu žít. Žákyně 7.A napsaly o projektu článek:

Projektu Dárek pro život se z naší třídy zúčastnilo deset žáků. Žáci přispěli různými částkami a celkem vybrali 1 105,- Kč. Za vybrané peníze se pak rozhodli zakoupit očkování proti dětské obrně a soupravu první pomoci. Všichni bychom chtěli poděkovat paní učitelce Mgr. Kateřině Abrhámové za skvělý nápad, kterého jsme se mohli zúčastnit. Doufáme, že africkým dětem naše dary opravdu pomohou.

Andrea Biskupová, Tereza Plášilová, Eliška Balínová a Adéla Červená – 7. A

K  textu ještě připojujeme informaci, že 10 žáků 7. B třídy zakoupilo očkování proti obrně a tablety na odčervení celkem za 1006,- Kč a 5 žáků ze 7. C zakoupilo 2 moskytiéry za 240,- Kč. Všem žákům 1. ZŠ Hořovice zapojených do této akce velmi děkujeme. Veškeré informace o projektu lze najít na http://www.unicef.cz/jak-pomoci/e-shop/darky-pro-život.

K. Abrhámová a V. Flaišmanová

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Náhradní termín zápisu do 1. třídy

Náhradní zápis do první třídy pro školní rok 2014/2015 se uskuteční 6. února 2014 od 14.00 hodin do 15.00 hodin v budově školy, Komenského 1245, Hořovice.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2014/2015

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

17.1. 2014     ,
14:00 – 17:00 hodin

Pro koho?
  • pro děti narozené v období od 01. 09. 2007 do 31. 08. 2008
  • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
Jak na to?

  1. Dostavte se se svým dítětem 17.1. 2014 od 14:00 do 17:00 hodin k zápisu do 1. základní školy Hořovice, Komenského 1245, HOŘOVICE.
  2. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.
  3. Vyplníte na místě zápisu : Žádost k zápisu, Zápisní list do 1. třídy
Odklad plnění povinné školní docházky……
§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

  1. Rodič, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.
  2. Rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky . Vyplněný podá zpět na vedení ZŠ nejpozději do 31.5.2014.
  3. Rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2013/2014 povolen, nemusí s dítětem zápis absolvovat znovu, dostaví se pouze sami vyplnit Žádost o přijetí.
Náhradní termín zápisu
Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit, nezoufejte, máme pro Vás náhradní termín.
Pouze Vás poprosíme o zaslání zprávy na skola@1zshorovice.cz, kde uvedete jméno dítěte, MŠ a kontakt na Vás.
Předškoláček , kterému bude 6 let až po 1.9. 2014……

  1. Může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2014/2015.
  2. Musí mít doporučení – pro děti , které dosáhnou věku 6 let do 31.12. 2014-  doporučení z PPP, pro děti, které dosáhnou věku 6 let po  31.12. 2014 –  z PPP a od pediatra.
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Mikulášské cvičení s čertem

Pátý prosinec patří mikulášské nadílce a nejinak tomu bylo na naší škole. Již od rána se po škole pohybovaly nadpřirozené bytosti, žáci 9. ročníků v kostýmech Mikuláše, čertů a andělů. V tělocvičně připravili různé soutěže pro děti z 1. stupně, se kterými jim ochotně pomáhali. Po splnění všech úkolů čekala na děti malá, sladká odměna. Perníčky, které děti od Mikuláše dostávaly nám zakoupilo sdružení rodičů, kterému tímto děkujeme za spolupráci. Přestože některé děti měly z čertů strach, všichni si celé dopoledne moc užili.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Florbalový turnaj

Okresní kolo florbalového turnaje škol bylo 22. listopadu 2013 ve sportovní hale v Králově Dvoře. Celý příspěvek

Rubriky: sport | Napsat komentář

Halloweenský večer

8. listopadu se uskutečnil v naší škole halloweenský večer. Žáci si spolu se svými učitelkami připravili masky. Byly to masky upírů, čarodejnic apod. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

DĚTSKÝ ČIN ROKU

Jméno Matěje Konvalinky, žáka osmého ročníku naší školy, je spojeno s významným činem, který je hoden úcty a obdivu. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář