Náhradní termín zápisu

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Beseda o Kanadě

Ve čtvrtek 14.1.2016 se žáci 8. tříd navštěvující volitelný předmět seminář ze zeměpisu a konverzaci anglického jazyka účastnili zajímavé besedy. Na téma Kanada nám přišel vyprávět pan Jan Březina, který Kanadu několikrát osobně navštívil. Ukázal nám spoustu vlastních fotografií, podělil se s námi o milé vzpomínky na své cesty a samozřejmě jsme se dozvěděli také perličky z cest. Část besedy probíhala v anglickém jazyce. Tímto bychom mu chtěli poděkovat za čas strávený s námi a za poutavé vyprávění.

 

 

Rubriky: besedy | Napsat komentář

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017

Dokumenty k zápisu jsou ve složce ,,PRO RODIČE“ nebo ,,DOKUMENTY“ – žádost o přijetí a zápisní list.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zprávy ze školy

Loňský rok přinesl naší škole množství novinek. Kromě té, která je nejvíce viditelná – škola je kompletně zateplena, vyměněna byla okna a září nová fasáda –, se zrodil nápad, jehož realizace školu teprve čeká: stavba přírodní učebny. Škola se dlouhodobě věnuje enviromentální výchově, v níž se snaží vést děti k samostatnému rozhodování a pozitivnímu utváření jejich postoje k trvale udržitelnému rozvoji života na naší planetě. Učebna, jež by měla být umístěna na zahradě školy, nabídne dětem (ale i veřejnosti) prostor pro praktickou výuku, vzdělávání, prožitkové poznání, ale i relaxaci a hru. Do projektu se již zapojili rodiče, přátelé školy, a co je obzvláště potěšitelné, i současní a bývalí žáci školy. Na samotné výrobě zařízení prostoru se budou podílet učni SOU v Hluboši, kteří jsou též absolventy naší školy. Všichni se těšíme na společné setkávání a prožití zajímavých aktivit v nové přírodní učebně.

Dalším úspěchem je jistě to, že se vedení školy podařilo získat z programu Zvyšování kvality ve vzdělávání finance, které škole umožnily vybavit školní knihovnu, připravit pro své žáky čtenářskou učebnu s novým nábytkem a vyškolit učitele češtiny tak, aby mohli své žáky ještě lépe motivovat ke čtení a zdokonalovat jejich schopnost porozumět psanému (uměleckému) textu. Již od září se na prvním i druhém stupni rozběhly lekce čtenářských dílen, které učitele i žáky velmi těší. Důkazem je např. společně prožitá vánoční čtenářská dílna spojená s nocováním ve škole. Noc z 21. na 22. prosince 2015 strávilo 20 žáků 8. B a 27 žáků 3. A ve škole. Prožili jsme společně krásný podvečer, večer i noc. Kromě čtení a různých soutěží s vánoční tematikou, jsme si zkusili i společnou dílnu psaní, psali jsme vánoční pohádku a pak si společně četli Vánoční pohádku Petra Šabacha. Byla radost pozorovat společnou práci dětí osmiletých s těmi čtrnáctiletými. Pomoc, kterou mladším žákům ti starší poskytovali (nejen, když jim balili spacáky), byla úžasná. Velkou roli zde jistě hraje i to, že mají jedno společné: třídní paní učitelka těch menších byla kdysi třídní těch starších. I to byl jistě jeden z důvodů, proč byla atmosféra tak vřelá, srdečná a pohodová. Děti ji totiž mají neskutečně rády. Takže za sebe i za ně všechny ještě jednou velké díky, paní učitelko Frühaufová. Byl to nádherný společný zážitek a nejen ten čtenářský, o který šlo v první řadě. Dobrý rok všem.

Václava Flaišmanová

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Bruslíme rádi

Všichni máme rádi tělesnou výchovu. A když nám začala v tělocvičně naší školy rekonstrukce, tak jsme rádi využili ledovou plochu zimního stadionu v Hořovicích, abychom si v rámci hodin tělocviku šli zabruslit. Bruslit jsme mohli všichni, protože i ti, co brusle neměli, si je mohli na zimním stadionu půjčit. A tak už teď ví celá třída, jak bruslení je prima!

Tímto bychom chtěli poděkovat vedoucímu zimního stadionu v Hořovicích ing. Davidu Jíchovi za poskytnutí ledové plochy školám.

Jitka Frühaufová

Fotky z akce.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Den otevřených dveří a činnost školní družiny 1.základní školy Hořovice

9. prosince, v adventním čase, otevřela naše škola dveře pro širokou veřejnost. Rodiče, bývalí i budoucí žáci a všichni zájemci si mohli prohlédnout vánočně vyzdobené prostory školy a také nahlédnout do některých vyučovacích hodin. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Obnovení činnosti kroužků

Od pondělí 14. 12. 2015 bude v provozu tělocvična. Všechny kroužky v tělocvičně obnovují svou činnost. Bazén je zatím mimo provoz. Hodiny v bazénu začnou od ledna 2016.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Den otevřených dveří

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář