Členové parlamentu z 1. základní školy Hořovice na návštěvě v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Ve středu 14. 6. 2017 jsme zakončili letošní bohatou činnost školního parlamentu v naší škole návštěvou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Prohlédli jsme si krásné reprezentativní prostory Parlamentu. Měli jsme štěstí na skvělou průvodkyni, která dokázala svým výkladem zaujmout děti různých věkových kategorií i nás učitelky. Dozvěděli jsme se spoustu informací o historii domů a paláců, v nichž Sněmovna sídlí, informací o historii českého parlamentarismu a především, a to děti zajímalo nejvíce, o provozu dnešní Sněmovny. Kde se poslanci scházejí, kde sedí, jakým způsobem hlasují, jak se schůze zaznamenává atd. Nutno podotknout, že děti absolvovaly tento výlet za odměnu za jejich celoroční aktivní práci pro svoji školu, své spolužáky. Chtěly bychom jim tímto poděkovat a popřát všem žákům i zaměstnancům školy krásné prázdniny plné zážitků a načerpání sil do dalšího školního roku.

                        Za školní parlament: Kateřina Abrhámová a Václava Flaišmanová

Foto z akce zde.

Přírodovědný kurz 6. ročníků

Vybraní žáci ze šestých ročníků se zúčastnili třídenního přírodovědného kurzu na Křivoklátě. Pod odborným vedením se formou přednášek, exkurzí a her zaměřených na ekosystém lesa blíže seznámili s CHKO Křivoklátsko. Na naučné stezce Brdatka měli žáci možnost poznat zdejší faunu a flóru, s důrazem na chráněné druhy a dozvěděli se o významu těchto organismů v ekosystému.

Při prohlídce Hamousova statku se žáci seznámili s hospodařením a způsobem života v 19. století a posuzovali vliv člověka na přírodu v minulosti a současnosti. Na Klíčavské přehradě byli žáci fascinování obrovským tolstolobikem bílým i dalšími druhy ryb obývajících vodní nádrž. Celý program byl doplněn o různé soutěže a hry s přírodovědnou tématikou, které byly na konci kurzu vyhodnoceny, a nejúspěšnější žáci byli po zásluze odměněni. Žáci se do všech činností zapojovali aktivně a se zájmem. Cílem kurzu bylo upevnit a rozšířit znalosti získané ve výuce a prohloubit vztah k přírodě a její ochraně.
                                                                                                                                                                       Mgr. Veronika Krumhanzlová

Foto z akce zde.

Seznam pomůcek na školní rok 2017/2018

V odkazu ,,PRO RODIČE“ je ke stažení seznam pomůcek pro následující školní rok. Seznam je ke stažení i zde.

S družinou do přírody

Ještě v rámci oslav Dne dětí se 2. a 5. oddělení školní družiny při 1. základní škole v Hořovicích vypravilo s žáky prvních ročníků na výlet do přírody.
Při cestě děti projevily dobrou znalost lesních dřevin i bylin, ba co víc, stále nás zahrnovaly otázkami na další, jim dosud neznámé druhy.
Paní učitelka Dana Šlapáková dětem vyprávěla o pravěkých dobách, kdy byl člověk součástí přírody, o tom, jak si poradit sám uprostřed lesa, co správný zálesák na cestu do přírody nikdy nesmí zapomenout, i jak se v přírodě dobře zorientovat.
Došlo samozřejmě i na hry „v terénu“.  Děti nás potěšily nejen svými znalostmi, ale i houževnatostí, schopností spolupracovat, pomáhat si a myslet na druhé. A to dvojnásob, když uvážíme, že se jednalo o samé prvňáčky. Máme z našich dětí radost.
Před zpáteční cestou jsme dokoupili ještě zásoby tekutin, aby nás krásné slunečné počasí neskolilo, a spokojeně jsme se vydali na cestu zpět.

Malým výletníčkům velká pochvala, už se těšíme na další výpravu.

Jana Hnízdilová, DiS.

 

výlet podluhy

Škola v přírodě

Jak se stalo na naší škole již tradicí, strávili žáci třetích tříd týden ve škole v přírodě. Odjížděli jsme v pondělí 29. května do rekreačního střediska v Sedlicích u Blatné. Děti byly natěšené a tak loučení s rodiči nebylo ani smutné. Po příjezdu se děti ubytovaly, převlékly do sportovního a hned po obědě se vydaly do lesa, který jsme měli hned za ubytovnou. Animátoři měli připravený pestrý program a tak si každý přišel na své. Děti sportovaly, tancovaly, soutěžily, malovaly a získávaly nové poznatky o přírodě. Velkým zážitkem byla návštěva westernového městečka nebo noční hra v lese. Dny nám rychle utíkaly a nadešel ten poslední. Proběhlo hodnocení různých soutěží, úklidu pokojů a loučení. Při zpáteční cestě jsme ještě navštívili zámek v Blatné i se sklepením, kde nás čekala různá strašidla. Nakrmili jsme daňky v zámeckém parku a vraceli se domů. Děti odjížděly spokojené, opálené a plné vzpomínek. 

Mgr. Ivana Kučerová

Spaní s knížkou – 2. ročník

Den dětí jsme oslavili a prožili v naší škole netradičně. Třídy 4. A a 9.B strávily podvečer a noc ve škole. Když jsme přemýšlely, jaké téma by naše druhé spaní s knížkou mělo mít, napadlo nás, že by se v něm mělo promítnout i něco nebo někdo z našeho města. Požádaly jsme proto pana Ondřeje Vaculíka, hořovického místostarostu, o návštěvu naší školy. Pan místostarosta ochotně souhlasil a my jsme mohly nápad rozvinout. Děti nám pomohly a výsledkem byla krásná beseda. Povídali jsme si s panem Vaculíkem o jeho tatínkovi, Ludvíku Vaculíkovi, o tom, co jim tatínek četl za knížky, jak to bylo s jeho psaním. Deváťáky zajímalo i období po podepsání Charty 77. Patrička Paťavová ze 4. A si připravila krásný referát o knize pana Ludvíka Vaculíka Petr má medvěda, nebo co, a stihli jsme si i část načtené knihy samotným autorem poslechnout. Besedu jsme zakončili nejnovější ranní úvahou pana Ondřeje Vaculíka Domestikace koček a dětí psanou pro Český rozhlas. Byla to milá akce, na kterou budeme dlouho vzpomínat.

 

Jitka Frühaufová a Václava Flaišmanová

Spaní s knížkou II spaní s knížkou III spaní s knížkou IV Spaní s knížkou

(foto V. Flaišmanová)

Školní výlet 5. ročníků

Ve středu 31.5.2017 se třídy 5. A a 5. B vydaly na školní výlet. Cílem byl 5. ročník největší interaktivní výstavy Lega v Praze v Letňanech. Nejdříve jsme si prohlédli vystavené modely. Zaujaly nás především tanky, stíhačky a kolotoče. Také ovšem obrovské makety známých českých hradů, zámků a dalších staveb. Někteří z nás se s vervou pustili do hledání razítek a dalších zapeklitostí, někteří trávili čas raději v lego kině nebo hraním lego her na herních konzolích. Poté nás organizátoři překvapili legem, které se může programovat a řídit pomocí mobilního telefonu. Na konec jsme dostali krabici lego kostek a stavěli jsme soutěžní stavbu. Se kterou jsme se vyfotili. Jak nám to všechno šlo a co jsme viděli, můžete shlédnout ve fotogalerii.

Žáci 5. ročníků

Školní výlet do Tábora

     Žáci 4. ročníku podnikli výlet do táborského husitského muzea. Na úvod jim byl promítnut krátký film o životě ve středověku a v následující besedě s lektorkou se dozvěděli, proč vzniklo husitské hnutí. Po skončení této části si prohlíželi v dalších místnostech vystavené exponáty. Na detailních modelech se seznámili s taktikou boje husitů při obléhání hradu a v bitvě u Sudoměře. Směli se nejen dívat, ale také dotýkat husitských zbraní, vyzkoušeli si na sobě tíhu drátěné košile a boj na husitském vozu. Svoji pozornost při výkladu a prohlídce prokázali v krátké soutěži, při které ve skupinách vyplňovali obrázkové pracovní listy. Seznamování se středověkem jsme zakončili zajímavou prohlídkou táborského podzemí. Před odjezdem domů proběhlo nezbytné občerstvení na velmi pěkném historickém náměstí.                                                                                

J. Frühaufová, I. Pelánová

tábor

Přijmeme vychovatelku/vychovatele do ŠD

Od 1. 9. 2017 přijmeme vychovatelku/vychovatele do školní družiny na částečný úvazek. Bližší informace na tel.: 311 513 092, skola@1zshorovice.cz

Dějepisná exkurze do Terezína a Lidic

  1. května 2017 jsme navštívili dvě nejsmutnější místa naší novodobé historie, Terezín a Lidice.

Do Malé pevnosti Terezín jsme procházeli kolem Národního hřbitova plného náhrobků pod velkým křížem a Davidovou hvězdou. Šokujícím bylo zjištění, že jsou zde uloženy ostatky pouze části lidí , kteří zde přišli za Protektorátu Čechy a Morava o život.

Při prohlídce Malé pevnosti jsme měli možnost vcítit se do pocitů vězňů, kteří se museli zaregistrovat, odevzdat civilní oblečení a branou „Arbeit macht frei“ projít k celám. Viděli jsme, v jak hrozných podmínkách vězni žili, slyšeli jsme o jejich otrocké práci i mučení.

Hradební chodbou jsme prošli na popraviště, kde umírali antifašisté, členové odbojových organizací, představitelé inteligence, obyčejní lidé…..

V kině, postaveném pro německé důstojníky, jsme zhlédli propagandistický film „Terezín –  město darované“, jehož obsah kontrastoval s hrůznou realitou života v terezínském ghettu.

Po krátké deštivé přestávce v Litoměřicích jsme odjeli do míst, kde stávala obec Lidice, vypálená nacisty po atentátu na říšského protektora Heydricha. Po návštěvě expozice jsme procházeli po pietním místě, kde kdysi stály domy, kostel, kde žili a pracovali obyvatelé této vesnice a hrály si jejich děti.

Zbytky zdí Horákova statku naznačovaly, kde zemřeli lidičtí muži, slyšeli jsme, jaký osud nacisté připravili zdejším ženám a jejich dětem. Až na několik málo vyjímek se matky se svými dětmi již nikdy nesetkaly ……… děti byly s největší pravděpodobností zavražděny v polském Chelmnu.

Lidice však byly po válce obnoveny a díky solidaritě lidí z celého světa, kteří alespoň symbolicky posílali růže do zdejšího Růžového sadu míru a přátelství a pojmenovávali své děti „Lidice“, osud jejich obyvatel nezůstal zapomenut.

Terezín a Lidice by měl navštívit každý, kdo zapomíná, jak hrozné a nesmyslné jsou války.

Sarah Belhadj, 9. A