Do lesa s lesníkem

Dne 12. dubna 2016 měli žáci 4. ročníků možnost zažít netradiční výuku přímo v lese, v bývalém vojenském újezdu Brdy. Na několika stanovištích se seznámili i prakticky s různými druhy činností, které jsou v lese nezbytné. Zkusili odhadnout a pak změřit výšku stromu, zjistili, co to je výchova lesa a snažili se označit ty stromy, které brání v růstu ostatním. Zopakovali si určování stromů a lesní zvěře a dozvěděli se o nich další zajímavosti. Viděli práci dřevorubce a úžasnou spolupráci koně a člověka při tahání klád. Vymýšleli, na co se používá dřevo a právě z jedné z jeho surovin - kartonu si sestavili kufřík a stojánek na mobil.
Největší odměnou pro některé děti nebyly koláčky, které dostaly na posilněnou, ale možnost zasadit si vlastníma rukama smrček, za kterým se mohou do lesa kdykoliv vracet a pozorovat, jak jim roste.
Mgr. Klára Šumerová

Foto z akce.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Hurra!

Žáci 7. ročníků učící se prvním rokem německy, měli při pondělku 18.4. možnost zažít zábavnou hodinu jazykové animace.

Animace proběhla ve spolupráci s česko-německou organizací Tandem pod projektem Němčina nekouše.

Nadšené děti spolu s paní animátorkou hravě skládaly německo-české domino, mluvily o zemích, jejichž úředním jazykem je němčina, hrály jazykovo -pohybové hry a zkoušely živě konverzovat v němčině.

Důraz byl kladen zejména na motivaci učit se německy. Jak všichni dobře víme, německých firem se nachází v našem okolí hned několik.

Velký dík Tandemu a němčině zdar.
Mgr. Martina Krajdlová

Foto z akce.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Exkurze do Botanické zahrady Praha

V pátek 8. dubna vyrazili žáci šestého ročníku na zeměpisno-přírodopisnou exkurzi do Prahy.

Navštívili jsme výstavu exotických motýlů v tropickém skleníku Fata Morgana. Velice milé průvodkyně nás provedli tropickou přírodou kolem světa, navštívili jsme Madagaskar, africkou savanu i krajinu tropického deštného lesa. Nejvíce jsme se ale těšili na motýly. Měli jsme možnost obdivovat moment, kdy se z kukly vylíhne motýl, a sledovat, s jakou lehkostí lítá. Tropičtí motýli s různobarevným zbarvením přicestovali do ČR jako zakuklené housenky z motýlí farmy ve Stratfordu. Žáci poslouchali velice pozorně a jako pochvalu za příkladné chování jsme dostali do školy několik již uhynulých motýlů, které tak budeme mít možnost studovat ještě ve škole při hodinách přírodopisu. Zajímavé dopoledne jsme si všichni užili a už se těšíme na další zajímavou exkurzi.

Ilona Mikulová a žáci 6.A a 6.B

Foto z akce zde.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Den vody 2016

Ve středu 23. 3. 2016 se uskutečnil na druhém stupni 1. základní školy Hořovice projektový den vody. Žáci 9. ročníků měli možnost účastnit se exkurze do plzeňského podzemí a pivovaru. Žáci 6. – 8. ročníku byli rozděleni napříč ročníky do deseti skupin. Samostatně procházeli 10 stanovišť s různou vodní tématikou. Skupinám pomáhali žáci 9. ročníků, kteří se neúčastnili exkurze. Zkoumali vodní mikroorganismy a jejich život, dokazovali jednoduchými pokusy různé fyzikální vlastnosti vody -podtlak, vztlakovou sílu, tlakovou sílu, vzlínavost vody, optické vlastnosti vody, var vody za sníženého tlaku, aj., skládali a ilustrovali básně na téma voda, počítali spotřebu vody v domácnosti a diskutovali nad možnostmi šetření. Vodou se zabývali rovněž v anglickém jazyce a v různých zeměpisných soutěžích. V neposlední řadě byl pro žáky připravený program na zahradě a školním hřišti. Kde si vyzkoušeli vodu nejen najít, ale i dopravit při ztížených podmínkách na vzdálené místo. Celý den se vydařil ke spokojenosti všech. Třeba pochválit práci žáků devátých ročníků na stanovištích a také zodpovědnou práci všech dětí, které při projektovém dni nasbíraly spoustu nových zkušeností a zážitků, nejen s vodou, ale i se svými spolužáky.

Mgr. Kateřina Abrhámová

Foto z akce zde.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Beseda o Kanadě

Ve čtvrtek 14.1.2016 se žáci 8. tříd navštěvující volitelný předmět seminář ze zeměpisu a konverzaci anglického jazyka účastnili zajímavé besedy. Na téma Kanada nám přišel vyprávět pan Jan Březina, který Kanadu několikrát osobně navštívil. Ukázal nám spoustu vlastních fotografií, podělil se s námi o milé vzpomínky na své cesty a samozřejmě jsme se dozvěděli také perličky z cest. Část besedy probíhala v anglickém jazyce. Tímto bychom mu chtěli poděkovat za čas strávený s námi a za poutavé vyprávění.

 

 

Rubriky: besedy | Napsat komentář

Zprávy ze školy

Loňský rok přinesl naší škole množství novinek. Kromě té, která je nejvíce viditelná – škola je kompletně zateplena, vyměněna byla okna a září nová fasáda –, se zrodil nápad, jehož realizace školu teprve čeká: stavba přírodní učebny. Škola se dlouhodobě věnuje enviromentální výchově, v níž se snaží vést děti k samostatnému rozhodování a pozitivnímu utváření jejich postoje k trvale udržitelnému rozvoji života na naší planetě. Učebna, jež by měla být umístěna na zahradě školy, nabídne dětem (ale i veřejnosti) prostor pro praktickou výuku, vzdělávání, prožitkové poznání, ale i relaxaci a hru. Do projektu se již zapojili rodiče, přátelé školy, a co je obzvláště potěšitelné, i současní a bývalí žáci školy. Na samotné výrobě zařízení prostoru se budou podílet učni SOU v Hluboši, kteří jsou též absolventy naší školy. Všichni se těšíme na společné setkávání a prožití zajímavých aktivit v nové přírodní učebně.

Dalším úspěchem je jistě to, že se vedení školy podařilo získat z programu Zvyšování kvality ve vzdělávání finance, které škole umožnily vybavit školní knihovnu, připravit pro své žáky čtenářskou učebnu s novým nábytkem a vyškolit učitele češtiny tak, aby mohli své žáky ještě lépe motivovat ke čtení a zdokonalovat jejich schopnost porozumět psanému (uměleckému) textu. Již od září se na prvním i druhém stupni rozběhly lekce čtenářských dílen, které učitele i žáky velmi těší. Důkazem je např. společně prožitá vánoční čtenářská dílna spojená s nocováním ve škole. Noc z 21. na 22. prosince 2015 strávilo 20 žáků 8. B a 27 žáků 3. A ve škole. Prožili jsme společně krásný podvečer, večer i noc. Kromě čtení a různých soutěží s vánoční tematikou, jsme si zkusili i společnou dílnu psaní, psali jsme vánoční pohádku a pak si společně četli Vánoční pohádku Petra Šabacha. Byla radost pozorovat společnou práci dětí osmiletých s těmi čtrnáctiletými. Pomoc, kterou mladším žákům ti starší poskytovali (nejen, když jim balili spacáky), byla úžasná. Velkou roli zde jistě hraje i to, že mají jedno společné: třídní paní učitelka těch menších byla kdysi třídní těch starších. I to byl jistě jeden z důvodů, proč byla atmosféra tak vřelá, srdečná a pohodová. Děti ji totiž mají neskutečně rády. Takže za sebe i za ně všechny ještě jednou velké díky, paní učitelko Frühaufová. Byl to nádherný společný zážitek a nejen ten čtenářský, o který šlo v první řadě. Dobrý rok všem.

Václava Flaišmanová

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Bruslíme rádi

Všichni máme rádi tělesnou výchovu. A když nám začala v tělocvičně naší školy rekonstrukce, tak jsme rádi využili ledovou plochu zimního stadionu v Hořovicích, abychom si v rámci hodin tělocviku šli zabruslit. Bruslit jsme mohli všichni, protože i ti, co brusle neměli, si je mohli na zimním stadionu půjčit. A tak už teď ví celá třída, jak bruslení je prima!

Tímto bychom chtěli poděkovat vedoucímu zimního stadionu v Hořovicích ing. Davidu Jíchovi za poskytnutí ledové plochy školám.

Jitka Frühaufová

Fotky z akce.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Obnovení činnosti kroužků

Od pondělí 14. 12. 2015 bude v provozu tělocvična. Všechny kroužky v tělocvičně obnovují svou činnost. Bazén je zatím mimo provoz. Hodiny v bazénu začnou od ledna 2016.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Okresní kolo v přespolním běhu

Na konci října se naši žáci zúčastnili tradiční okresní soutěže v přespolním běhu. V silné konkurenci byli velice úspěšní. Nejlepšího výsledku dosáhl Lukáš Moulis z 8. B, který s přehledem vyhrál svou kategorii. Další pěkný výsledek zazmenal David Šimůnek ze 7. A, který se umístil na stříbrné pozici.

Celkové výsledky si můžete prohlédnout zde.

Všem našim žákům děkujeme za reprezentaci školy a města Hořovice. Děkujeme také pořadatelům ze ZŠ Králův Dvůr za uspořádání soutěže.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vyučování v přírodě

Téma vyučovací hodiny Podzimní les se žáci třídy 2.C vyšli vyučovat  do lesoparku Dražovka. Zde si mohli ve skutečnosti ukázat vše, na co by ve třídě koukali pouze na obrázcích. Navíc se proběhli na čerstvém vzduchu.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář